Usługi prawnicze w Irlandii

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych prawników, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach prawa. Gwarantujemy wysoki poziom usług prawnych, który pozwoli nam w sposób profesjonalny i rzetelny zadbać o Państwa interesy.

Świadczymy pomoc prawną w formie porad, opinii prawnych, przygotowywania pism procesowych, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami, sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów w drodze negocjacji i mediacji.

Mieliśmy do czynienia z roszczeniami wypadkowymi, zakupem nieruchomości oraz przypadki dyskryminacji rasowej Polaków mieszkających na terenie Letterkenny oraz Donegal. Aby móc odpowiedzieć na wszelkie pytania prawne, zatrudniliśmy Polskiego tłumacza, który pomoże w komunikacji ze wszystkimi polskimi klientami. Jeśli potrzebujesz tłumacza na konsultację prawną, poprośo to jednego z członków naszego personelu, a my się wszystkim zajmiemy.

Legal Services in Ireland

We are a team of qualified solicitors, specialised in specific areas of law. We guarantee a high level of our service, which will allow us to look after your case in a professional and honest way.

We provide legal assistance in the form of advice, legal advice, preparation of pleadings, representation in courts, offices and other institutions, judicial and extra-judicial settlement of disputes through negotiation and mediation.

We have dealt with claims of succession, purchase of real estate, and cases of racial discrimination of Polish community living in the Letterkenny and Donegal. To be able to answer any legal questions, we have Polish interpreter who will help in communicating with all Polish customers. If you need an interpreter for a legal consultation, please ask a member of our staff, and we will take care of everything.

Need Legal Advice?

Get in touch with our legal team today to discuss your legal requirements.

Call us on 01 531 3494