Dublin office: 01 531 3494  
Letterkenny office: 074 91 29110

Polish flag   Like Lanigan Clarke On Facebook

Leading solicitors in Ireland

Usługi prawnicze w Irlandii

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych prawników, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach prawa. Gwarantujemy wysoki poziom usług prawnych, który pozwoli nam w sposób profesjonalny i rzetelny zadbać o Państwa interesy. 

Świadczymy pomoc prawną w formie porad, opinii prawnych, przygotowywania pism procesowych, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami, sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów w drodze negocjacji i mediacji.

Mieliśmy do czynienia z roszczeniami  wypadkowymi, zakupem nieruchomości oraz przypadki dyskryminacji rasowej Polaków mieszkających na terenie Letterkenny oraz Donegal.  Aby móc odpowiedzieć na wszelkie pytania prawne, zatrudniliśmy Polskiego tłumacza, który pomoże w komunikacji ze wszystkimi polskimi klientami. Jeśli potrzebujesz tłumacza na konsultację  prawną,  poproś o to  jednego z członków naszego personelu, a my się  wszystkim zajmiemy.

Legal Services in Ireland

We are a team of qualified solicitors, specialised in specific areas of law. We guarantee a high level of our service, which will allow us to look after your case in a professional and honest way.   

We provide legal assistance in the form of advice, legal advice, preparation of pleadings, representation in courts, offices and other institutions, judicial and extra-judicial settlement of disputes through negotiation and mediation.

We have dealt with claims of succession, purchase of real estate, and cases of racial discrimination of Polish community living in the Letterkenny and Donegal. To be able to answer any legal questions, we have Polish interpreter who will help in communicating with all Polish customers. If you need an interpreter for a legal consultation, please ask a member of our staff, and we will take care of everything.

Contact us

Lanigan Clarke Solicitors Dublin
1 Lansdowne Gardens, Shelbourne Road, Dublin 4.
T: 01 531 3494

Lanigan Clarke Solicitors Donegal
6A Pearse Road, Letterkenny,
Co. Donegal.
T: 074 91 29110

 

Office Times

Monday to Friday

9:00am - 5:00pm

Our Offices In Donegal And Dublin

Open Chat
1
Close chat
Thank you for visiting our website. Please press Start button to talk to us.

Start